Sponsor

We acknowledge financial support from the Lower Silesia Marshal Office.

 

Dziękujemy za wsparcie finansowe Dolnośląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu.